Loger Nerezinac – Interpretacijski centar pomorske baštine Lošinja

 • Naručitelj: PGŽ
 • Godina: 2019
 • Suradnici: Luka Jelušić, Katarina Mažuran Jurešić, Saša Jantolek, Zoran Medved i Damir Kustić.

Dizajn izložbi

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9