Atletska dvorana Kantrida

  • Naručitelj: Rijeka sport d.o.o.
  • Godina: 2010
  • Suradnici: Biba Šehović Jelušić

Signalizacija

  • Atletska dvorana Kantrida
  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4